2 distriktsledere til Distrikt Nord, Viborg Kommune

Profilbillede
dato

BEMÆRK: Ansøgningsfristen er overskredet


Er du en nærværende og innovativ leder, som har lyst til at være leder i et nyt distrikt med flerefaglige medarbejdere, så er en af stillingerne som distriktsleder lige noget for dig.
  

Om jobbet
Er du en dygtig og faglig kompetent leder, der har fokus på personaleledelse både i individuelle relationer og i gruppesammenhæng? Kan du have fokus på driften, medarbejdernes trivsel, faglige udvikling?

Hvis du kan svar ja til overstående, så er det lige netop dig, vi søger til en af stillingerne som distriktsleder i Hjemmeplejen og Hverdagsrehabilitering. Du vil blive en del af en værdiskabende stærk organisation med blik for detaljer og udvikling.  Du vil blive en del af et velfungerende lederteam, hvor det er muligt at få sparring og en god introduktion til stillingerne som distriktsleder. I samarbejde med resten af ledergruppen, vil man som distriktsleder, også få ansvaret for tværgående projekter og indsatser i Hjemmepleje og Hverdagsrehabilitering.

Vi søger to distriktsledere, der i samarbejde vil kunne være ansvarlig for en organisationsændring af distriktet Nord, i tæt samarbejde med lederen af Hjemmepleje og Hverdagsrehabilitering, teamlederne, repræsentanter fra L-MED og sammen med medarbejderne i distriktet.

Organisatorisk skal distriktet inddeles i to mindre distrikter. I hvert distrikt vil lederteamet bestå af en distriktsleder og en teamleder, Som distriktsleder vil du få det overordnede ansvar i distriktet, i tæt samarbejde med teamlederen. Du bliver leder for en gruppe engagerede, fagligt dygtige og dedikerede medarbejdere. Medarbejderne forventer, at du bedriver nærledelse, hvor du sikrer den relevante sparring og ledelse i samarbejde med teamlederen, der gør, at de kan bruge deres kompetencer på tværs af arbejdsfællesskaber og løse kerneopgaven med stor kvalitet i deres daglige praksis. Du skal kunne forstyrre og udfordre "plejer" og skabe et inddragende miljø, hvor I sammen udvikler praksis.                                          
I Viborg Kommune er vi en del af Velfærdsaftalen. Det er vi stolte af og man vil blive en del af en spændende og innovativ proces. De kommende distriktsledere vil få en aktiv rolle i at gøre Velfærdsaftalen mærkbar for borgerne og personalet. Det vil sige nye måder at tilrettelægge arbejdet – uafhængigt af regler og paragraffer.

I Viborg Kommune har vi meget fokus på at udvikle velfærdsteknologiske og digitale løsninger til gavn for borgerne. Derved er velfærdsteknologi og nytænkning en del af vores opgaveløsning i Hjemmepleje og Hverdagsrehabilitering – til medarbejderne og borgerne. Vi er særligt stolte af følgende velfærdsteknologi, som er implicit i vores opgaveløsning: Skærmeopkald, Digirehab og VR-briller


Om dig
Vi forventer, at du har en relevant uddannelsesmæssig baggrund og et grundlæggende kendskab til området. Du har en lederuddannelse og har erfaring med ledelse i en politisk styret organisation.

Vi forventer, at du har erfaring med økonomistyring og budgetlægning. Du er også god til at kommunikere, og har fokus på at sætte det rigtige hold om borgeren og er god til at samarbejde på tværs af fagområder.

Vi forventer, at du udfordrer den daglige drift og tør afprøve det utraditionelle. Samtidig er det vigtigt, at du er helhedsorienteret og formår at få alle med, når nye tiltag skal implementeres.


Om arbejdspladsen
Distrikterne vil dække den nordlige del af Viborg Kommune og indmødestederne vil være i Skals og Vammen.

Distrikterne varetager pleje og omsorg efter Service- og Sundhedsloven ved borgere, der bor i eget hjem. Det sker i tæt samarbejde med terapeuterne omkring den rehabiliterende tilgang til alle borgere.


Om ledelse i Viborg Kommune
Som leder i Viborg Kommune bliver du en del af en stor og mangfoldig, politisk styret organisation, hvor ledelse bygger på vores personalepolitiske værdier – Mangfoldighed, Ordentlighed, Dygtighed = MOD, Viborg Kommunes ledelsesgrundlag og MED-aftale. Du kan læse mere om de personalepolitiske værdier, ledelsesgrundlaget og MED-aftalen på viborg.dk.

Viborg Kommune ønsker at skabe mere helhed og sammenhæng for borgerne. Derfor har byrådet vedtaget en sammenhængsmodel, der danner grundlag for den politiske styring af kommunen og sætter mål, som skaber værdi for borgerne.Løn og ansættelse
Løn og ansættelse sker i henhold til gældende overenskomst. Ansættelse pr. 1. august 2023.


Samtaler
Vi holder første samtale den og anden samtale den 9. juni 2023 og 2. samtale afholdes den 20. juni 2023

Hvis du går videre til anden samtale, får du lavet en profilanalyse af vores HR- afdeling mellem 1. og 2. samtale, og vi indhenter referencer efter 2. samtale.


Få mere at vide om stillingen
Har dette vakt din interesse, kan du læse mere her om job- og kompetenceprofilen for stillingen som distriktsleder

Har du yderligere spørgsmål, er du velkommen til at kontakte konstitueret leder af Hjemmepleje og Hverdagsrehabilitering Tanja Murphy på telefon 30 94 04 90.
 


Denne jobannonce blev oprindeligt opslået på https://www.ofir.dk/
(Den originale annonce kan ses på: https://www.ofir.dk/showojob?ofirid=52445148)

INFORMATIONER OM STILLINGEN:

- Arbejdspladsen ligger i:

Vesthimmerlands Kommune

-Virksomheden tilbyder:

Fastansættelse: fuldtid

-Arbejdsgiver:

Hjemmepleje- og Hverdagsrehabilitering - Distrikt Nord, Nygade, 9632 Møldrup

-Ansøgning:

Ansøgningsfrist: 05-06-2023; - ansøgningsfristen er overskredet

Ved skriftlig henvendelse: https://www.ofir.dk/resultat/Jobannonce.aspx?ofirId=52445148&action=sendApplicationUrl&utm_source=job.jobnet.dk&utm_medium=referral

Se mere her: https://job.jobnet.dk/CV/FindWork/Details/5841899

Denne artikel er skrevet af Emilie Bjergegaard og data er automatisk hentet fra eksterne kilder, herunder JobNet.
Kilde: JobNet