Nyheder fra Aalestrup

6 °
Overskyet
Alarm112

Se alle nyheder

Seneste annoncer fra Aalestrup og omegn

Job tilbydes:
Tværgående sygeplejerske med koordinerende funktion søges til det sociale område
I Handicap og Psykiatri i Vesthimmerlands Kommune søger vi pr. 1. juni 2023 en erfaren sygeplejerske til vores kliniske praksis, der kan indgå i et nyetableret tværgående initiativ, hvor fokus er at understøtte socialområdets afdelinger i arbejdet med de sundhedsfaglige opgaver.Handicap og psykiatri i Vesthimmerlands Kommune indeholder botilbud fordelt i Aalestrup, Aars og Løgstør, opgangsfællesskaber i Aars og dagtilbud på flere adresser rundt i kommunen. Organisatorisk bliver du ansat i Tilbuddene i Aalestrup, som har base på Knabergården i Aalestrup. Her vil du have din faste gang 1 max. 2 dage om ugen. Målgrupperne er borgere med varige, fysiske og psykiske funktionsnedsættelser, som kan være kombineret med andre diagnoser. Vi ønsker os en sygeplejerske med Solid erfaring i visitation af sundhedsfaglige ydelser og opfølgning på disse i praksis, i tæt samarbejde med øvrige faggrupper. Evne til at færdes smidigt i hele organisationen og samarbejde på alle niveauer og med alle faggrupper. CURA praksis erfaring på superbruger eller systemadministrator niveau, eller være indstillet på at få det. Klinisk erfaring fra det kommunale felt – enten fra sygeplejen eller socialområdet. Kan med sin erfaring vurdere og give faglig sparring på sygeplejefaglige problemstillinger på socialområdet. Kan navigere anerkendende i det pædagogiske felt. Erfaring fra både somatik og psykiatri. Lyst til at tage ansvar for og understøtte organisationen og kollegerne i at skabe systematik og struktur. Evne til at arbejde selvstændigt og kan tilrettelægge og prioritere i opgaver. Dine arbejdsopgaver Opfølgning på helbredstilstande en gang årligt i tæt tværfagligt samarbejde med medarbejdere på afdelingerne. Være en central vidensperson ift. at understøtte og styrke patientsikkerheden i vores praksis, ved blandt andet undervisning, oplæring og delegering mm. Forberedelse til og opfølgning på risikobaserede tilsyn fra styrelsen for patientsikkerhed. Tovholder for socialområdets deltagelse i relevante sygeplejerske- og hygiejnenetværk. Understøtte læring ift. UTH’er. Udvikle og implementere en ensartet og faglig stærk dokumentationspraksis. Dele ud af din viden og faglighed ligesom du skal kunne oversætte din sundhedsfaglige viden ind i et socialfagligt miljø. Ansvarlig for at alle medarbejdere får mulighed for at bruge kompetencer inden for deres fagområder, herunder at det er attraktivt at være SSA på socialområdet. Fokus på velfærdsteknologiske muligheder på området. Vi tilbyder En stilling tæt på praksis og i øjenhøjde med borgerne. Samarbejde og sparringsfælleskab med sygeplejefaglig kollega. En varieret hverdag med et tæt samarbejde med afdelingerne. Fagligt dygtige kolleger Mulighed for at følge borgere i længerevarende sundhedsfaglige forløb. Mulighed for relevant efteruddannelse Forme indhold og struktur i stillingen. Arbejde i en kommune hvor der er stor tillid til den enkelte medarbejderes ansvar i opgaveløsningen. Der er højt til loftet. Samarbejde med udviklingsenheden: Kvalitet og udvikling Løn- og ansættelsesvilkår Stillingen er på 37 timer ugentlig med ansættelse pr. 01.06.2023 eller snarest derefter. Løn forhandles efter gældende overenskomst. Der er fri på weekender og helligdage. Du skal som udgangspunkt planlægge din arbejdstid på hverdage mellem kl. 08-19. Yderligere oplysninger Stillingen søges elektronisk og ansøgning, CV, uddannelsesbevis samt evt. relevante bilag skal være os i hænde senest 17. april 2023. Samtaler afholdes fredag den 21. april 2023. Har du sundhedsfaglige spørgsmål til stillingen, kan du kontakte sygeplejerske Hanne Mejlholm på tlf. 51 19 34 24 i tidsrummet man-tors kl 08 - 08.30. Spørgsmål til ansættelsen kan rettes til tilbudsleder Heidi Kløve på tlf. 24 90 69 20 eller tilbudsleder Maria Høgh på tlf. 21 28 91 82 – alle hverdage mellem 08-08.30.
Tilbuddene i Aalestrup
Indrykket 24. marts på JobNet
Indryk gratis dine annoncer på Bilhandel.dk, Retro-app.dk, Ridr.dk og Handyhand.dk